• חדשות

גבייה פסיבית, משפט אקטיבי

על-ידי hemed ב-

טור דעה של עוה"ד חמד בעיתון כלכליסט לאור פסק דין של בית המשפט העליון בעע"מ 8832/12 עיריית חיפה נ' יצחק סולומון בע"מ בעניין נוהלי גבייה בגין מיסי ארנונה.

ההחלטה התקדימית של בית המשפט העליון בעניין הגבייה הפסיבית קובעת כי אם חלפו שבע שנים ממועד היווצרות החוב הרי שחלה עליו התיישנות, והעירייה אינה רשאית לשלול מתן אישור לטאבו בגינו.

לדברי עוה"ד חמד, הקביעה של בית המשפט העליון בסוגיה נשוא פסק הדין מרחיבה מהלך של חקיקה שיפוטית שביצע בנוהלי גבייה.

לקריאת הטור המלא יש ללחוץ על התמונה-

כתבה כלכליסט פסד חיפה 133x300 גבייה פסיבית, משפט אקטיבי