• חדשות

ת"צ 54455-05-14 מצליח נ' רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע"מ

על-ידי hemed ב-

משרדנו ייצג את חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע"מ בבקשת אישור שהוגשה ע"י מבקש בסכום של 30 מיליון ש"ח בשלל טענות כגון: חיוב שלא כדין בגין חריגות גלישה, אי משלוח התראות על ניצול חבילת גלישה, החתמה על הסכם התקשרות שלא בהתאם לרישיון רט"ן שניתן לרמי לוי תקשורת וכיו"ב.

בית המשפט קיבל את כל טענותינו ודחה את הבקשה במלואה.