הליכי גבייה מינהליים לא עוצרים מירוץ התיישנות בהליך אזרחי

לאחר פסיקות סותרות שניתנו בבתי המשפט השונים, הכריע העליון וקבע: הליכים מינהליים שנקטה עיריית ירושלים לגביית ארנונה אין בהם כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות בהליך אזרחי לגביית חובות אלה • ביהמ"ש חייב את העירייה לשלם 4,000 שקל למשיב שלא היה מיוצג

המפרק של עמותת ידיד מבקש לפטר את 50 עובדיה

שלב נוסף בדרך לסיום דרכה של העמותה הפועלת למיצוי זכויות סוציאליות בקרב השכבות החלשות בחברה: המפרק הזמני שמונה בתחילת החודש הגיע למסקנה כי תזרים המזומנים הצפוי נמוך ומוטל בספק, וכי "נכון יהיה להוציא לכל עובדי העמותה מכתב פיטורין"