פירמת עורכי הדין חמד ושות' מייצגת רשויות מקומיות מהגדולות בארץ, בהן עיריית ירושלים, עיריית תל אביב, עיריית רמת גן, עיריית לוד ועיריית מודיעין.

עורכי הדין ועובדי הפירמה  במחלקת המיסוי המוניציפאלי שולטים היטב ובאופן מעמיק בתחום המיסוי המוניציפאלי על רבדיו השונים. הפירמה מעניקה לרשויות המקומיות שהיא מייצגת שירות One Stop Shop בכל הנוגע למיסוי מוניציפאלי, נוכח התמחותה בתחום; קרי, מעניקה שירותים משפטיים בתחום גביית חובות ארנונה וחובות מוניציפאליים אחרים כגון קנסות, היטלים, חובות חינוך וחובות אחרים, ייצוג בעתירות מנהליות, ייצוג בהליכי השגה וערר ומתן יעוץ משפטי שוטף לעובדי הרשויות הרלוואנטיים.

ניסיונה הרב של פירמת חמד ושות' עורכי דין בתחום המיסוי המוניציפאלי מאפשר לה לייצג באופן מקצועי מיטבי אף גופים עסקיים ואחרים, כאשר אלה פונים אליה על מנת שתייצגם  בסכסוכים עם רשויות מקומיות אשר אינן נמנות עם חוג לקוחותיה. זאת, בתחום המיסוי המוניציפאלי ובתחומים נוספים בהם עוסקת הפירמה.